Bedre til dansk på SOSU

11-06-2024

Med afsæt i fire eksisterende indsatser inspirerer dette katalog til, hvordan social- og sundhedsskoler (SOSU-skoler), voksenuddannelsescentre (VUC’er) og kommuner sammen kan forbedre dansksproglige færdigheder hos kommende og nuværende SOSU-elever og SOSU-medarbejdere, og på den måde øge muligheden for rekruttering og gennemførelse på SOSU-uddannelserne samt opkvalificering af SOSU-medarbejdere.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

ISBN: 978-87-7182-752-1

Opdragsgiver: EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse