Læse-, regne- og it-færdigheder

Tæt på en halv million voksne har svært ved at læse, skrive eller regne og mange har også svage it-færdigheder. EVA har både undersøgt omfanget af problemerne og en række af de indsatser, der laves i VEU-systemet for at imødegå udfordringen.

Artikel

Voksne med svage læse-, skrive- og regnefærdigheder er svære at få til at deltage i undervisning

Selvom der er mange voksne med svage basale færdigheder, som ville have gavn af undervisning inden for VEU-systemet, vurderer uddannelsesinstitutionerne, at det er en udfordring at få dem til at deltage. Dette skyldes både manglende kendskab til mulighederne blandt de voksne og virksomhederne, dårlige skoleerfaringer og arbejdsgivere, der har svært ved at undvære dem.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om læse-, regne- og it-færdigheder

Vis flere

Alle debatindlæg om læse-, regne- og it-færdigheder

Alle udgivelser om læse-, regne- og it-færdigheder