Artikel

Hvad kan vi gøre for at få flere stærke læsere?

27-04-2016
Artikel Voksen- og efteruddannelse

EVA's undersøgelse ”FVU og de svage læsere i Danmark" beskriver aktiviteten på læsekurserne til voksne. E-magasinet ser på, hvilke voksne vi skal have fat på fremover for at få flere stærke læsere.

Cirka hver sjette dansker mellem 16 og 65 år har så svært ved at læse, at de ikke kan læse denne tekst eller bare læse lektier med deres børn. Det viste OECD-undersøgelsen PIAAC i 2013, som altså dokumenterede, at op mod 600.000 danskere er usikre læsere. 

I en ny undersøgelse har EVA analyseret, hvem der går på læsekurserne til de svageste voksne læsere – FVU-læsning på trin 1 – og sammenlignet deltagerprofilen med, hvem der egentlig er de dårlige læsere i Danmark. EVA’s undersøgelse viser, at læsekurserne ikke rammer målskiven i forhold til at få fat i den egentlige målgruppe.

E-magasinet ser på, hvem det er, der skal nås, hvis flere skal have gode læsekompetencer, og hvad skal man være opmærksom på ved dem, der allerede har fundet vej til et læsekursus.

1. Få fat i de beskæftigede

Det er generelt svært at motivere mennesker, der har et job, til at gå på et FVU-læsekursus, fordi de skal tage kurset i deres fritid og derfor være særligt opsatte på det. I 2013 var 39 % af kursisterne på FVU-kurset Læsning 1 i beskæftigelse, og det er for få i forhold til de tal, som den store OECD-undersøgelse viste: Nemlig at 52 % af alle usikre læsere er i job.

En måde at få flere i job til at gå på et læsekursus er at engagere virksomhederne i at få flere af deres ansatte med usikre læsekompetencer til at gå på læsekurser, fx ved at de lader deres læseusikre medarbejder tage et kursusforløb i arbejdstiden og evt. på skræddersyede forløb på virksomheden. 

2. Få fat i mændene

Læsekurserne når ikke tilstrækkeligt mange mænd – kun 42 % af deltagerne på kurserne er mænd, mens 55 % af den samlede gruppe af svage læsere i Danmark er mænd.

3. Få fat i danskerne

Kun 30 % af kursisterne på FVU-læsekurset Læsning 1 er personer med dansk som modersmål, 70 % af personer med et andet modersmål end dansk. Det modsvarer dårligt, at 73 % af den samlede gruppe svage læsere i Danmark har dansk som modersmål.

4. Få fat i de ’rigtigt’ svage læsere

Selvom FVU læsning 1 henvender sig til svage læsere, viser en analyse af de personer, som har taget et FVU-kursus læsning 1, og som samtidig tidligere været med i OECD-undersøgelsen af de svage læsere, at det kun er halvdelen af dem, der var på det rette niveau – for den anden halvdel var på niveau 2 eller 3, hvilket svarer til, at de middelgode eller gode læsere.

5. Hold kompetencerne i live efter læsekurset

De fleste, der består det mest grundlæggende læsekursus, FVU-læsning trin 1, er stadig usikre læsere mellem et til seks år efter, de har bestået læsekurset. Det viser en analyse af 26 personer, som er blevet fulgt fra de bestod læsekurset trin 1, og til de sidenhen blev testet i forbindelse med PIAAC-undersøgelsen. En forklaring på det kan være, at man mister sine færdigheder igen, hvis man ikke bliver ved med at træne og vedligeholde dem. 

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse

Læs materialet bag artiklen