FVU og de svage læsere i Danmark

27-11-2016

Forberedende voksenundervisning (FVU) er det mest målrettede tilbud, vi har i Danmark til at forbedre voksnes læsekompetencer. Men hvor godt rammer FVU sin målgruppe? EVA har undersøgt deltagerprofilen på FVU-læsning trin 1. Vi stiller skarpt på, hvor præcist FVU når de personer, der har behov for basal læseundervisning.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: 978-87-7958-929-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse