Artikel

Den sociale skævhed på universitetet er størst i studiestarten

27-09-2021
Artikel Videregående uddannelse

Børn af akademikerforældre har mindst risiko for at falde fra på universiteterne. Men kun på første semester. Herefter har alle studerende stort set lige store chancer for at fuldføre, så længe deres forældre har en uddannelse. Børn af ufaglærte forældre har fortsat større risiko for at falde fra, også efter første semester.

Universitetet kan være en hård nød at knække, og næsten hver tredje studerende falder fra i løbet af de første to studieår. Men unge med akademikerforældre har lidt bedre odds end andre unge. Blandt dem er det kun ca. hver fjerde, der dropper ud inden for de første to år.

Forskellen på akademikerbørn og børn af forældre med en kortere uddannelse udjævnes dog efter det første semester. En registerbaseret undersøgelse fra EVA viser, at der på andet til fjerde semester på universitetet er stort set samme frafaldsrisiko for alle studerende, så længe deres forældre har en eller anden form for uddannelse. Dvs., at de enten er faglærte eller har en lang, en mellemlang eller en kort videregående uddannelse.

»Det kan være en stor omvæltning at starte på universitetet for alle, og man taler ofte om, at akademikerbørn har et forspring, fordi de allerede kender mange af de kulturelle koder og uskrevne spilleregler. EVA’s undersøgelse tyder på, at forældrenes uddannelsesniveau ikke spiller den store rolle, når først man er kommet ind i studiehverdagen i løbet af det første semester.«
- Bella Marckmann, chefkonsulent , EVA

Indsatsen for ikke-akademiker børn skal foregå tidligt

Ønsker man fra universiteternes side at bekæmpe det høje frafald, peger EVA’s nye undersøgelse på, at der bør ske en øget indsats på første semester for at lette overgangen til studielivet.

»For mange er universitetet en helt ny verden med et helt nyt sprog. En lærer hedder fx en underviser, og et frikvarter hedder en pause. Arbejdsformen er også meget anderledes med store forelæsningshold og store læsemængder, man selv står for. Her gælder det om, at man på uddannelserne hjælper de studerende med at ”knække koden” tidligt. Fx ved at vejlede i, hvordan man går til de store mængder af litteratur eller ved udvidet feedback på de første faglige opgaver.« 
- Bella Marckmann, chefkonsulent, EVA

Børn af ufaglærte forældre falder oftere fra end andre

For én gruppe af studerende bliver frafaldsrisikoen ved med at være større end hos andre unge – også efter første semester. Undersøgelsen viser nemlig, at børn af ufaglærte forældre generelt har en smule forhøjet risiko for at droppe ud af universitetet inden for de første to år. Her falder 21 pct. fra mod fx 19 pct. af studerende hvis forældre har en kort videregående uddannelse.

»Det er vigtigt at få fortalt de studerende, at det er helt normalt at blive usikker og tænke, at alle andre omkring én er superkloge. Ligesom det er vigtigt at fortælle, at de fleste, der starter på universitetet, faktisk også gennemfører – uanset baggrund. Så som ny studerende skal man ikke give op, men hellere bruge sine medstuderende og hjælpe hinanden, ikke mindst med at snakke om det, der er svært.« 
- Bella Marckmann, chefkonsulent, EVA

Om analysen

  • Undersøgelsen stammer fra EVA’s notat: ’Frafald og forældres uddannelse - analyse af frafald blandt universitetsstuderende’ (2021)
  • Populationen i undersøgelsen omfatter alle studerende, som blev optaget på en universitetsbacheloruddannelse gennem KOT i 2016 og 2017 med sommerstart (42.675 individer).
  • Forskellene i frafald er renset for en række baggrundsfaktorer, således at studerende sammenlignes med andre, der ligner dem selv i forhold til fagligt niveau, alder, køn med videre.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen