Social baggrund og frafald

Forældres uddannelsesniveau har betydning for studerendes risiko for at falde fra på en videregående uddannelse. Her er samlet EVA's udgivelser om emnet.

Artikel

Den sociale skævhed på universitetet er størst i studiestarten

Børn af akademikerforældre har mindst risiko for at falde fra på universiteterne. Men kun på første semester. Herefter har alle studerende stort set lige store chancer for at fuldføre, så længe deres forældre har en uddannelse. Børn af ufaglærte forældre har fortsat større risiko for at falde fra, også efter første semester.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om social baggrund og frafald

Vis flere

Alle udgivelser om social baggrund og frafald

Vis flere