Frafald og forældres uddannelse

29-03-2021

En analyse af frafald blandt universitetsstuderende i løbet af de første to studieår. Notatet ser specifikt på sammenhængen mellem frafald og forældres uddannelsesniveau og finder en social skævhed, som især gør sig gældende i løbet af første semester.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-561-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bella Marckmann
Chefkonsulent
Videregående uddannelse