Artikel

Studerende fra stx klarer sig bedst på de videregående uddannelser

18-06-2021
Artikel Videregående uddannelse

Studerede med en ungdomsuddannelse fra stx får generelt højere karakterer på første år af de videregående uddannelser end deres medstuderende fra hf, htx og hhx. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lavet for Danske Gymnasier.

I disse dage strømmer glade unge mennesker iført studenterhuer med forskelligt farvede bånd ud fra ungdomsuddannelserne. Men når studenterne starter på en videregående uddannelse, er det ikke helt ligegyldigt, hvilken ungdomsuddannelse de har med sig i rygsækken. En ny undersøgelse fra EVA viser nemlig, at studerende der kommer med et eksamensbevis fra stx, klarer sig bedre end studerende fra andre gymnasiale uddannelser.

Studerende fra stx klarer sig bedre end studerende fra htx på de tekniske uddannelser

Studerende fra stx klarer sig også bedre på specifikke uddannelser, hvor man ellers kunne forvente at studerende fra htx eller hhx ville have en fordel. På både civil- og diplomingeniøruddannelserne opnår studerende med stx-baggrund fx et højere karaktergennemsnit end studerende med htx-baggrund, selvom det faglige indhold på htx i højere grad er målrettet de tekniske uddannelser. Tilsvarende opnår studerende med stx-baggrund også højere karakterer end studerende med hhx-baggrund på HA almen og finansøkonomuddannelsen.

”Når vi ser de her resultater for de udvalgte uddannelser, viser det at studerende med stx-baggrund ikke kun er foran på udvalgte områder eller uddannelser, som fagsammensætningen på stx passer særligt godt til. Tværtimod kan vi se, at studerende med stx-baggrund klarer sig bedre på en bred vifte af uddannelser, herunder også uddannelser hvor fagsammensætningen på hhx eller htx i udgangspunktet passer bedre,” forklarer chefkonsulent hos EVA, Bjarke Tarpgaard Hartkopf. 

Gabet er størst mellem stx og hf

Der er særlig stor forskel på de studerende med stx- og hf-baggrund. EVA’s undersøgelse viser, at førsteårsstuderende på de videregående uddannelser med stx-baggrund har et karaktergennemsnit, der er 0,9 karakterpoint højere end studerende fra hf. For studerende med htx- og hhx-baggrund er gabet til stx noget mindre. De får hhv. 0,3 og 0,2 karakterpoint lavere end studerende fra stx. Det er på trods af, at analyserne både tager højde for elevernes baggrund og gymnasiale karakterer samt hvilke videregående uddannelser de går på. Undersøgelsen omfatter alle erhvervsakademi- professionsbachelor og universitetsbacheloruddannelser.

Ifølge Bjarke Tarpgaard Hartkopf, kan der være flere mulige forklaringer på karakterforskellen mellem stx- og hf-studerende:

”For det første er det muligt, at eleverne på den 3-årige stx opnår bedre generelle studiekompetencer end elever på den 2-årige hf, simpelthen fordi de har længere tid på ungdomsuddannelsen. Derudover kan der også være andre aspekter ved stx, som betyder at eleverne er bedre klædt på til de videregående uddannelser, fx anderledes undervisnings- eller bedømmelsespraksis. Endelig kan der være forskelle i elevsammensætningen på hf og stx, som vi ikke har kunnet måle, men som også har betydning for, hvordan eleverne klarer sig på videregående uddannelser. Det kan fx være forskelle i motivation eller evnen til at afkode hvad der forventes på de videregående uddannelser.”

Om undersøgelsen

  • Undersøgelsen belyser, hvilke karakterer studerende med henholdsvis stx, hf, hhx og htx opnår på det første år af deres videregående uddannelse. Analyserne tager højde for de unges alder, køn, etnicitet og andre baggrundskarakteristika.
  • Data fra ungdomsuddannelserne er indsamlet før indførelsen af gymnasiereformen, der trådte i kraft ved skoleåret 2017. På hf har man bl.a. siden reformen skullet tage en udvidet fagpakke, hvis man ønsker at søge ind på en universitetsuddannelse.
  • Rapporten bygger på karakterdata indsamlet af Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), som tidligere er blevet benyttet i forbindelse med evalueringen af 7-trinsskalaen i 2018 samt registerdata fra Danmarks Statistik (DST).
  • Rapporten er lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Danske Gymnasier.

Relateret indhold