Gymnasiale uddannelser og karakterer på første år af de videregående uddannelser - delrapport 2

05-08-2021

Denne rapport undersøger forskelle i karaktergennemsnittet på første år af de videregående uddannelser, for studerende, der har haft samme fag på forskellige gymnasiale uddannelser. Analyserne kan være med til at belyse, i hvilket omfang eventuelle forskelle kan tilskrives forskelle i karaktergivningen på tværs af de gymnasiale uddannelser, herunder fx det forhold, at elever på hf i modsætning til de øvrige ungdomsuddannelser kun får eksamenskarakterer og ikke årskarakterer.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-548-0

Opdragsgiver: Danske Gymnasier

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver. EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse