Gymnasiale uddannelser og karakterer på første år af de videregående uddannelser - delrapport 1

22-06-2021

Denne rapport undersøger forskelle i karaktergennemsnit på første år af de videregående uddannelser mellem studerende med forskellige gymnasiale uddannelser. Undersøgelsen viser overordnet set, at studerende, som har taget en stx-uddannelse, får bedre karakterer end studerende, som har en baggrund fra hf, htx og hhx.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-547-3 (pdf)

Opdragsgiver: Danske Gymnasier

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse