Artikel

Studerende føler sig fagligt og socialt bagud efter nedlukningen

07-06-2021
Artikel Videregående uddannelse

Den lange corona nedlukning af videregående uddannelser er gået ud over de studerendes læringsudbytte og deres sociale relationer på studiet. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt førsteårsstuderende i marts 2021.

Fra d. 21. maj 2021 har studerende på de videregående uddannelser igen fået fuld adgang til deres uddannelsessteder. Og det er hårdt tiltrængt, viser en ny undersøgelse fra EVA. Ikke mindst for førsteårsstuderende, som stort set ikke har prøvet andet end undervisning bag skærmen. 

70 pct. af førsteårsstuderende svarer i EVA’s spørgeskemaundersøgelse fra marts 2021, at de har fået mindre udbytte af onlineundervisningen end almindelig fysisk undervisning. Og 63 pct., der går på uddannelser med praksiselementer, er bekymrede for, om deres praktiske færdigheder bliver svagere på grund af hjemsendelsen. 

»Ikke overraskende viser vores undersøgelse, at studielivet er blevet forringet på stort set alle parametre under vinteren og forårets lange hjemsendelse. Beslutningstagere på institutioner og fra centralt hold bør derfor have ekstra opmærksomhed på at få rettet op på de studerendes faglige og sociale trivsel i den kommende tid.«
– Bjarke Tarpgaard Hartkopf, chefkonsulent, EVA 

Den sociale tilknytning har lidt et markant knæk

Rapporten viser, at hjemsendelsen især er gået hårdt ud over de studerendes sociale tilhørsforhold på studierne. Hele 80 pct. af førsteårsstuderende synes fx, det har været svært at være en del af studiefællesskabet, når undervisningen foregår online, og kun 33 pct. svarer, at de i høj grad kender de andre studerende på deres hold. Det er ca. halvt så mange som for bare et år siden, hvor 61 pct. svarede, at de i høj grad kendte de andre på holdet. 

»Der er tale om en hel årgang, som efter knapt et år skal til at opbygge et socialt tilhørsforhold og en samarbejdsrelation til mange af deres medstuderende. Derfor er det også oplagt, at uddannelserne især fokuserer på, hvordan man imødegår udfordringerne med det sociale læringsmiljø. Det kunne fx ske gennem studiestartslignende aktiviteter, når de studerende vender tilbage fra sommerferien, « siger Bjarke Tarpgaard Hartkopf, chefkonsulent, EVA  

En af de ting, der ser ud til at have fungeret bedst på den sociale front, er studiegrupperne, hvor nedlukningen har haft mindst negativ betydning. 67 pct. svarer i marts 2021, at de har en høj grad af tilknytning til deres studiegruppe mod 74 pct. i marts 2020.

Motivationen er faldet, men det faglige engagement holder niveau

Sammenlignet med tidligere årgange er det tydeligt, at hjemsendelsen også har sat sig på de studerendes motivation. 59 pct. af førsteårsstuderende svarer i marts 2021, at de er meget motiverede for at studere mod 77 pct. i marts 2018. 

Til gengæld er der kun sket et lille fald i de studerendes faglige engagement under hjemsendelsen og i mængden af tid, de dedikerer til studierne. I 2021 svarer 75 pct., at de er meget interesserede i det faglige indhold mod 81 pct. i 2018. Antallet af minutter, de studerende bruger på at studere, er i gennemsnit faldet med 20 minutter om ugen i marts 2021 sammenlignet med marts 2018. 

»Det tyder på, at de studerendes indstilling til det faglige indhold og deres indsats for at lære stoffet er nogenlunde på niveau med tidligere. Det er et godt udgangspunkt, når man skal arbejde videre med det faglige på uddannelserne og eventuelle læringstab.«
– Bjarke Tarpgaard Hartkopf, chefkonsulent, EVA  

Om undersøgelsen

•    Resultaterne bygger på rapporten: ”Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen”. 

•    Rapporten bygger på spørgeskemasvar fra studerende på samtlige videregående uddannelser, der optog studerende via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) i sommeren 2017, 2019 og 2020

•    Data er indsamlet i marts måned 2021 og sammenlignes med data indsamlet i hhv. marts 2018, marts 2020 og i enkelte tilfælde oktober 2020.

Relateret indhold

En del af:

Covid-19

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse