Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen

07-06-2021

Denne rapport ser på konsekvenserne af hjemsendelsen i vinteren og foråret 2020/2021 for førsteårsstuderende på videregående uddannelser. EVA har bl.a. spurgt de studerende om deres oplevelser af onlineundervisningen, deres motivation, faglige engagement og det sociale læringsmiljø. Rapporten viser overordnet, at hjemsendelsen har påvirket alle de undersøgte aspekter negativt. For at belyse det særlige ved de studerendes situation under COVID-19 sammenlignes resultaterne med førsteårsstuderende på tidligere årgange.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-536-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Covid-19

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse