Artikel

Hver tiende ansøger fortryder sit studievalg

27-07-2020
Artikel Videregående uddannelse

Mange unge er ofte for lidt afklarede med deres 2. eller 3. prioritet af uddannelse og ender derfor med at takke nej til den studieplads, de tilbydes.

Den 28. juli får årets 94.604 håbefulde ansøgere til en studieplads på en videregående uddannelse svar på, hvilket studie de er blevet optaget på.

Det vil dog langtfra være alle, der ender med at takke ja til den studieplads, de bliver tilbudt. En ud af ti studerende sagde i 2018 nej tak til den tilbudte plads, og det samme kan vi godt forvente kommer til at ske i år, vurderer konsulent og ph.d. Andreas Pihl Kjærsgård fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). 

”Det er relativt mange, som ender med alligevel ikke at starte på deres uddannelse. Det bliver jo særligt interessant at følge optaget i år, eftersom de unge er blevet opfordret til at søge bredere,” Andreas Pihl Kjærsgård.

Takker nej hvis man ikke kommer ind på 1. prioritet

Analysen viser, at blandt dem, der takker nej til en plads, er der langt færre, der er blevet tilbudt deres 1. prioritet, end blandt dem, der takker ja. Blandt dem, der takker nej, er 64 % blevet optaget på deres 1. prioritet, mod 84 % blandt dem der takker ja.

Halvdelen af de unge, som er blevet optaget på deres 2. prioritet (eller lavere), og som alligevel ikke vil starte, begrunder deres afslag med, at de har tænkt sig at starte på en anden uddannelse.

Ikke afklarede nok

41 % af dem, der bliver optaget på 2. eller 3. prioritet, og som takker nej, siger, at det ikke var en velovervejet beslutning, at de søgte ind på uddannelsen.

Det vidner om, at de unge ikke altid er lige afklarede med 2’eren og 3’eren på deres ønskeliste, og at de ikke har sat sig nok ind i alternativerne til deres ultimative drømmestudie, vurderer Andreas Pihl Kjærsgård, der kalder det ’ærgerligt’, både for dem og for samfundet.

Ikke kun de populære uddannelser dur

”Nogle uddannelser har længe været meget populære, og i år kan vi se, at søgningen til de i forvejen populære uddannelser er gået meget op. Men der er så mange andre spændende uddannelser, som indholdsmæssigt ligger tæt op ad de populære studier. Samtidig er det ofte muligt at komme ind på drømmestudiet, hvis man er villig til at flytte efter det,” siger Andreas Pihl Kjærsgård.

Han kalder på, at ansøgerne forsøger at blive mere afklarede om alle deres studievalg for at få mere ro i sindet med at starte på deres 2. eller 3. prioritet.

For som en tidligere EVA-analyse viste, så er også studerende, der vælger at starte på deres 2. eller 3. prioritet, ofte mindre afklarede og har en højere frafaldrisiko.

Job lokker også væk fra uddannelse

Mange ansøgere takker nej, fordi de vil arbejde i stedet for at studere. EVA’s analyse viser, at i 2018 begrundede 31 % af ikke-starterne deres nej med, at de foretrak et job i stedet.

”Det bliver interessant at følge, om den økonomiske krise, mange forventer kommer i efteråret i kølvandet på covid-19, kommer til at betyde, at flere så takker ja til uddannelse nu og her,” afrunder Andreas Pihl Kjærsgård

Relateret indhold

En del af:

Søgning og optag

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse