Hvorfor takker kommende studerende nej til en studieplads?

21-07-2020

I 2018 takkede 10 % af de 64.937 personer, der blev tilbudt en studieplads, nej. Notatet forklarer, hvad der ligger til grund for, at ansøgerne afslår studiepladserne - fx at de satser på at komme ind på en anden uddannelse, at de hellere vil arbejde osv.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Søgning og optag

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse