Søgning og optag

Her kan du læse EVA's udgivelser om søgning og optag til videregående uddannelser. Du finder bl.a. kortlægninger af søgemønstre og effektanalyse af optagelsessamtaler.

Artikel

Stadig udfordringer for uddannelser til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver

Søgetallene til landets videregående uddannelser  for 2023 viser blandt andet, at der er en fortsat faldende søgning til uddannelserne til pædagog og socialrådgiver, mens søgningen til sygeplejerske- og læreruddannelserne er steget svagt sammenlignet med sidste år.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om søgning og optag til videregående uddannelser

Alle udgivelser om søgning og optag på videregående uddannelser