Artikel

Færre studerende falder fra efter indførelsen af optagelsessamtaler på læreruddannelsen

20-12-2017
Artikel Videregående uddannelse

Indførelsen af optagelsessamtaler på læreruddannelsen har bidraget til at nedbringe frafaldet. Det er dog kun den del af samtalen, der vurderer de studerendes motivation, som påviseligt hænger sammen med de studerendes sandsynlighed for at falde fra. Det viser en effektundersøgelse fra EVA.

Da der blev indført optagelsessamtaler på læreruddannelsen for alle ansøgere med under 7 i karaktergennemsnit fra gymnasiet, var et af de primære formål at nedbringe det høje fra-fald på uddannelsen. EVA’s effektanalyse viser, at optagelsessamtalerne netop har medvirket til at mindske frafaldet på uddannelsen.

Blandt studerende, der har været til optagelsessamtale i kvote 2, falder ca. en femtedel færre fra sammenholdt med sammenlignelige studerende, der er optaget via kvote 1.

Kun ét ud af seks optagekriterier relaterer sig påviseligt til frafald

EVA’s undersøgelse viser dog, at det kun er scoren for motivation, der kan påvises at relatere sig til de studerendes frafaldsandsynlighed. Projektleder Bjarke Tarpgaard Hartkopf mener derfor, at der er behov for at kaste et kritisk blik på de øvrige kompetencer, som de studerende vurderes på i samtalerne:

”Når vi i fem ud af seks tilfælde ikke kan påvise en sammenhæng mellem de tildelte point og de studerendes frafaldssandsynlighed, kan det enten skyldes, at de forskellige kompetencer ikke har betydning for frafaldet, eller at man ikke formår at måle kompetencerne godt nok. En halv times samtale er meget kort tid til at vurdere seks forskellige kompetencer,” siger Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Til samtalerne skal de studerende i løbet af en halv time vurderes på i alt seks forskellige kompetencer: motivation, etisk formåen, samarbejdsevne og integritet, kommunikationsevne, kognitiv formåen samt tekstforståelse og –håndtering. 

Studerende med høje karakterer tiltrækkes og fastholdes i højere grad efter 2013

Siden indførelsen af optagelsessamtaler er der sket væsentlige forskydninger i optaget på læreruddannelsen, hvor studerende med høje karakterer fra gymnasiet i højere grad tiltrækkes og fastholdes: 

”Vi kan se, at der bliver optaget markant færre studerende med lave karakterer, mens op-taget til gengæld er steget i gruppen af studerende med høje karakterer. Frafaldet er også blevet nedbragt blandt studerende med de højeste karakterer, som ellers er en gruppe man tidligere har haft svært ved at fastholde. Samlet set er det en virkelig positiv udvikling, som optagelsessamtalerne formentlig har bidraget til, og som uden tvivl også har en positiv betydning for det faglige niveau på uddannelsen”, forklarer Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Om datagrundlaget

Undersøgelsen baserer sig på to datakilder: data vedrørende optaget på læreruddannelsen leveret af Uddannelses- og Forskningsministeriet samt registerdata fra Danmarks Statistik. Samlet set indgår 22.240 studerende, der er blevet optaget på læreruddannelsen i perioden 2008-15.

Relateret indhold

En del af:

Søgning og optag

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse