Effekten af optagelsessamtaler på læreruddannelsen

27-12-2017

I denne rapport præsenteres resultaterne af en effektanalyse af optagelsessamtaler på læreruddannelsen

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2017

ISBN: (www) 978-87-7182-105-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Søgning og optag

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse