Interaktiv artikel

Hvad kendetegner studerende i kvote 1 og kvote 2 på universiteterne?

12-03-2021
Artikel Videregående uddannelse

Hvem er de studerende, der bliver optaget i kvote 1 og kvote 2 på universiteterne? Hvor gamle er de, hvilken ungdomsuddannelse har de taget? Hvem falder mest fra, og hvorfor? Få svar på disse spørgsmål og flere i artiklen her, hvor du kan klikke rundt i vores interaktive figurer.

Cirka 13 procent af de studerende på danske universiteter optages via kvote 2. Men hvad adskiller disse studerende fra dem, der optages i kvote 1? Det undersøger EVA i et notat, der er lavet på baggrund af specialet ’Optagelseskvotens betydning for frafaldssandsynligheden’. Specialet er skrevet af Sabine Verning Lykkegaard i samarbejde med EVA.

Et af fundene er, at studerende optaget i kvote 2, har mindre risiko for at falde fra på universiteterne. Frafaldsrisikoen er 5,2 procentpoint mindre for kvote 2-studerende end for kvote 1-studerende, når man sammenligner studerende fra de samme uddannelser.

Som figuren ovenfor viser, er Kvote 2-studerende også mere afklarede med deres studievalg og mere motiverede til at starte på uddannelsen. To fund, der hænger umiddelbart godt sammen med en tidligere analyse fra EVA, der viser, at studerende, som er afklarede ved studiestarten, har langt mindre risiko for at falde fra.

Kvote 2-studerende er ældre 

Når man ser på baggrundskarakteristika for de studerende, er der både forskelle og ligheder. Fx er kvote 2-studerende ældre end kvote 1-studerende. Gennemsnitsalderen er 22,8 år for studerende, der optages i kvote 2, mens den er 21,5 år for studerende, der optages i kvote 1.

Vi ser også relativt færre kvinder i kvote 2, hvor kvinder udgør 51 procent af de optagne mod 55 procent af de optagne i kvote 1. På flere andre områder er forskellene dog til at overse. Som det fremgår af figuren nedenfor, er der hverken den store forskel på, hvor stor en andel af de studerende, som er indvandrere eller efterkommere, eller hvor mange, som har forældre med en akademisk uddannelse.

Kvote 2-studerende har lavere karakterer og kommer sjældnere ind på deres 1. prioritet

De to grupper af studerende adskiller sig også, når det kommer til optagelsesgrundlaget. Kvote 2-studerende har fx lavere karakterer med sig fra gymnasiet med et snit på 7,1 mod et snit på 9,7 for studerende, der er optaget i kvote 1.  I forlængelse heraf ser vi også, at kvote 2-studerende sjældnere bliver optaget på deres 1. prioritet.

Derudover er der lidt flere, som har en stx-baggrund i kvote 2-optaget og lidt flere, der har en hf-baggrund i kvote 1-optaget.

Hvorfor falder kvote 2-studerende mindre fra?

Hvad er årsagen til, at studerende, der optages i kvote 2, har mindre frafald og er mere motiverede og afklarede, når de starter på en uddannelse? Er det noget, de er i forvejen – eller bliver de det i selve søgeprocessen? Det findes der ikke ét enkelt svar på, men EVA kommer her med sine fire bedste bud på mulige forklaringer:

Selektionseffekten: Det er de mest handlekraftige, motiverede og afklarede ansøgere, som vælger at søge gennem kvote 2, fordi de gerne vil øge deres chancer for optag. Denne gruppe ville også have lavere risiko for frafald, hvis de var blevet optaget i kvote 1.

Afklaringseffekten:  Ansøgerne bliver mere afklarede og mere motiverede gennem selve søgeprocessen i kvote 2. Søgeprocessen er nemlig langt mere omfattende end i kvote 1. Derfor bliver ansøgerne også nødt til at undersøge mere om deres uddannelsesvalg og sætte sig mere ind i uddannelsen på forhånd.

Udvælgelseseffekten: Uddannelsesinstitutionerne vælger de bedste og mest motiverede kandidater i kvote 2. Her vurderes ansøgerne ud fra en bredere palet af kriterier end i kvote 1, fx motivation. Institutionerne har derfor også bedre forudsætninger for at vælge de mest egnede kandidater.

Optagelseseffekten: De studerende får en succesfølelse af at ’blive godkendt’ via kvote 2 og oplever, at det hårde arbejde betaler sig. Det kan være med til at øge motivationen og give energi til at overkomme modgang på studiet.

Få uddybet de fire forklaringer i EVA’s notat ’Forskelle mellem studerende optaget i kvote 1 og kvote 2 på universiteterne’. Heri finder du også en mere avanceret analyse af frafaldsforskellen.

Relateret indhold

En del af:

Kvote 2

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse