Studievalg og frafald på de videregående uddannelser

29-11-2018

Rapporten ser på sammenhængen mellem de studerendes grad af afklaring mht. deres studievalg og deres frafaldsrisiko og identificerer fem karakteristika, der kendetegner de unge, der er mest afklarede omkring studievalget.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN: 978-87-7182-214-4 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse