Forskelle mellem studerende optaget i kvote 1 og kvote 2 på universiteterne

12-03-2021

Dette notat undersøger forskelle og ligheder mellem universitetsstuderende, der optages i kvote 1 og kvote 2. Notatet finder bl.a. frem til, at kvote 2-studerende har lavere frafaldsrisiko og er mere motiverede og afklarede, når de påbegynder en uddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-502-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Kvote 2

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse