Artikel

Karaktergennemsnit trumfer karakterer i specifikke fag

07-05-2016
Artikel Videregående uddannelse

Karaktergennemsnittet fra gymnasiet afspejler unges generelle studiekompetence og er bedre end karakterer i specifikke fag til at forudsige frafald på studiet. Karakterer i naturvidenskabelige højniveaufag kan dog være et godt supplement til karaktergennemsnittet. Det viser to notater fra EVA.

I debatten om optagesystemet fremgår det ofte, at man i højere grad bør skele til karakterer i enkelte gymnasiale fag frem for at anvende karaktergennemsnittet som det dominerende optagekriterium til videregående uddannelse. Hvad skal man for eksempel bruge en god karakter i oldtidskundskab til, hvis man skal læse økonomi på universitetet?

To nye analyser fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) bakker imidlertid op om karaktergennemsnittet som optagekriterium.

”Karaktergennemsnittet er i langt de fleste tilfælde bedre end karakterer i specifikke fag til at forudsige frafald på studiet, og det er et godt mål for unges generelle studiekompetence,” siger Bjarke Tarpgaard Hartkopf, specialkonsulent på EVA og projektleder for analyserne.

Karakterer måler generel studiekompetence

Der er en stærk tendens til, at gymnasieelever, der opnår høje karakterer i ét fag, ofte også opnår høje karakterer i andre fag. Gymnasiale karakterer på stx måler nemlig først og fremmest studerendes generelle studiekompetencer, som har markant betydning for, hvordan det senere går på universitetet.

”Et overraskende fund i analyserne er, hvor stor sammenhæng der er mellem de generelle studiekompetencer og karaktererne i forskellige fag. Selvom karaktererne er opnået i forskellige fag, måler de i overvejende grad det samme, nemlig elevernes generelle studiekompetence,” siger Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Naturvidenskabelige fag skiller sig ud

Der er dog enkelte fag, der skiller sig bemærkelsesværdigt ud. Notatet Brug af specifikke fag i optagesystemet til universiteterne viser, at karakterer i tre naturvidenskabelige højniveaufag har særlig betydning for, hvordan den studerende klarer sig på naturvidenskabelige og teknisk-videnskabelige uddannelser: Studerende med høje karakterer i Matematik A, Fysik A og Kemi A har lavere sandsynlighed for at falde fra det første år og højere sandsynlighed for at påbegynde en ph.d.-uddannelse sammenlignet med andre studerende med samme gennemsnit, men lavere karakterer i fagene.

”Hvis man i højere grad inddrager karakterer i disse fag ved optagelsen, kan man potentielt mindske frafaldet og øge sandsynligheden for faglig succes. Det er dog vigtigt at understrege, at det kun bør være som supplement til brugen af karaktergennemsnittet,” siger Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

De to analyser bygger på hhv. en totalundersøgelse af alle med en stx og en totalundersøgelse af alle med en gymnasial eksamen, som blev optaget på en universitetsbacheloruddannelse i perioden 2004-2010.

Læs rapporterne bag artiklen