Brug af specifikke fag i optagesystemet til universiteterne

01-01-2016

Hvilken betydning har karakterer i specifikke fag som optagelseskriterie i forhold til at bruge karaktergennemsnittet? EVAs undersøgelse viser, at karaktergennemsnittet med ganske få undtagelser er bedre til at forudsige førsteårsfrafald end karakterer i specifikke fag.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2016

ISBN: 978-87-7958-924-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse