Artikel

De dygtigste studenter vil på universitetet i Aarhus og København

30-10-2018
Artikel Videregående uddannelse

Studerende med de højeste karaktergennemsnit fra gymnasiet klumper sig sammen på universiteterne i København og Aarhus. Ny kortlægning af optaget fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at der i stigende grad er forskel på optaget på tværs af universiteter mht. gymnasialt karaktergennemsnit.

De studerende, der har de højeste karaktergennemsnit fra gymnasiale uddannelser, søger i stigende grad mod universiteterne. I 2018 var karaktergennemsnittet for studerende, der blev optaget på et universitet, 8,2, mens det var 6,1 for studerende, der blev optaget på en professionshøjskole, og 5,5 for de studerende på erhvervsakademierne. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

Men det er ikke kun mellem sektorerne, at forskellene er store. Der er også forskel mellem de enkelte institutioner.

Polariseringen mellem institutionerne er størst i universitetssektoren. I 2017 var universitetet med det højeste karaktergennemsnit Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som havde et karaktergennemsnit på 9,2 blandt de optagne på de akademiske bacheloruddannelser, mens Roskilde Universitet (RUC) i den anden ende havde et karaktergennemsnit på 7,0, en forskel på 2,2 karakterpoint.

For professionshøjskolerne var forskellen mellem institutionerne med de optagne studerende med hhv. de højeste og de laveste karaktergennemsnit blot 0,5 karakterpoint, mens forskellen mellem erhvervsakademierne var på 0,9 karakterpoint.

”Den offentlige debat om optaget på universiteterne har især været præget af spørgsmålet om, hvordan vi optager, ikke mindst har debatten handlet om at øge størrelsen af kvote 2. Men der er god grund til også at interessere sig for hvem, der optages hvor”, siger Mathias Tolstrup Wester, der er projektleder på Danmarks Evalueringsinstitut.

Topstudenterne søger mod storbyerne

I 2008 havde henholdsvis 15 og 11 procent af de studerende, som blev optaget på Københavns Universitet (KU) og Aarhus Universitet (AU), et karaktergennemsnit fra gymnasiet på over 10. Den tilsvarende andel var henholdsvis 5, 5 og 3 procent på Syddansk Universitet (SDU), Aalborg Universitet (AAU) og Roskilde Universitet (RUC). 

Spoler vi frem til 2017, er det henholdsvis 31 og 25 procent af de nyoptagne studerende på KU og AU, som har et gymnasialt karaktergennemsnit på over 10, mens den tilsvarende andel er henholdsvis 10, 10 og 4 procent på SDU, AAU og RUC. Det viser EVA's undersøgelse.

Ikke bare er KU og AU de største universiteter. De oplever også, at en markant større andel af deres studerende karaktermæssigt tilhører den absolutte top. Omvendt skal man fortsat se godt efter for at få øje på topstudenterne på SDU, AAU og RUC.

”Universiteterne i de store byer får bedre og bedre fat i topstudenterne. Fortsætter den udvikling – og det tyder det på - vil det over tid betyde, at vi får en arbejdsdeling hvor de to uddanner toppen af ungdommen, mens universiteterne i Aalborg, Roskilde og Odense overlades opgaven med at uddanne ’resten’”, forklarer Mathias Tolstrup Wester fra EVA.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse