Udviklingen i optaget på de videregående uddannelser

30-10-2018

Dette notat undersøger udviklingen i optaget på de videregående uddannelser i perioden 2004-17. Det ser desuden nærmere på, hvordan fordelingen af optaget på tværs af sektorer og på tværs af institutioner inden for de forskellige sektorer har udviklet sig. Notatet følger op på en række tidligere notater om udviklingen i optaget på de videregående uddannelser. Formålet med dette notat er at opdatere den eksisterende viden om, hvordan optaget har udviklet sig, siden Danmarks Evalueringsinstitut sidst kortlagde det i 2015.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2018

ISBN:  (www) 978-87-7182-181-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse