Artikel

Fire ting jeres eud-elever ville ønske, I gjorde mere af i jeres feedback

17-09-2020
Artikel Ungdomsuddannelse

Bliver jeres elever så dygtige, som de kan? Nu kan I finde inspiration i et nyt materiale om at styrke feedbackkulturen på erhvervsuddannelserne. Få et sneakpeek her, og lær mere om, hvad der i elevernes øjne er god feedback.

Elever på erhvervsuddannelserne sætter stor pris på at få løbende feedback fra deres lærere.

Feedback betyder, at eleverne føler sig set, og at de får viden om deres eget faglige niveau, og hvad de skal gøre for at blive bedre. Nogle elever oplever sågar kun, at de lærer noget, hvis deres lærer er god til at pege på, hvor de har rykket sig.

I et nyt inspirationsmaterialet kan du, der er leder eller lærer på en erhvervsuddannelse, finde inspiration til, hvordan I kan blive bedre til at give eleverne feedback hos jer.

1. Start med at opbygge en god personlig relation

For eleverne er noget af det allervigtigste for at kunne tage imod feedback, at de oplever, at de har en god relation til den person, der giver dem feedback. Som lærer er det med andre ord vigtigt at have relationskompetencerne på plads.

En god lærer er i elevernes øjne én, der skaber en god kontakt, fx ved at tale om andre ting end de rent faglige, og ved at engagere sig personligt i den enkelte elev. Det handler også om at kunne lytte til elevernes faglige interesser og at inddrage interesserne i undervisningen.

Den gode relation er især vigtig på grundfagene, som nogle elever er mindre motiverede for end de uddannelsesspecifikke fag, og for de unge, der har afbrudte uddannelsesforløb bag sig. En god relation til deres lærer kan give dem mod på igen at blive udfordret fagligt.

2. Sats på løbende mundtlig feedback

Eleverne vil helst have løbende mundtlig feedback. Både i selve undervisningen, og når de laver opgaver og går til eksamenen.

”Det er klart rarest med mundtlig feedback, for så får du en begrundelse, og man får lov til lige at stå og tale med læreren om, hvad man kunne have gjort bedre.”
(Elev fra detailhandelsuddannelsen)
Fordelen ved den mundtlige feedback er, at læreren kan uddybe sin vurdering af elevens faglige niveau, og eleven kan spørge ind og blive klogere.

3. Gør en dyd ud af de individuelle samtaler

Eleverne sætter stor pris på, at der er mulighed for at få individuel feedback fra deres fag- eller kontaktlærer, og at der i samtalerne er et fortroligt rum.

Eleverne efterspørger både faglig og personlig feedback, og de vil ofte gerne have individuelle input til, hvordan de kan udvikle sig.

Det er ikke alle elever, der selv opsøger individuel feedback, så det er vigtigt at sætte tid af til, at lærerne sikrer sig, at de får talt med hver enkelt elev.

4. Hold fokus på både proces og produkt

Det er uundgåeligt at begå fejl, mens man er ved at lære nyt, men eleverne kan faktisk lære noget af fejlene. Derfor er det vigtigt, at feedbacken fokuserer lige så meget på processen som på det endelige produkt eller resultat.

Eleverne oplever, at feedback fra læreren (hvad går godt/skidt, hvad de kan gøre anderledes), imens de fx er ved at tilberede en ret eller reparere en bil, er afgørende for, at de bliver dygtige til deres fag. Lige såvel som det at få feedback på det endelig produkt kan gøre det klart for eleverne, hvad de skal øve sig mere på til næste gang.

Inspirationsmaterialet

I EVA’s inspirationsmateriale finder du mere inspiration til at arbejde med feedback. Du bliver bl.a. klogere på:

  • Hvorfor feedback er vigtig
  • Hvad der er god feedback for eleverne
  • Feedback før, under og efter en læreproces
  • Hvilke feedbackformer lærerne anvender
  • Hvilket fokus der skal være i feedbacken.

Relateret indhold

Anne Breinhold Olsen
Chefkonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte