Feedback på erhvervs uddannelserne - inspiration til en styrket feedbackkultur på eud

17-09-2020

Elevers deltagelse i og udbytte af undervisningen skal styrkes, og her er feedback på elevernes faglige udvikling og trivsel helt central. Hæftet giver dig viden om og inspiration til, hvordan du som leder eller lærer kan styrke feedbackkulturen på erhvervsuddannelserne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 987-87-7182-435-3

Opdragsgiver: Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse