Feedback på erhvervsuddannelserne

04-12-2019

I denne rapport præsenterer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) resultaterne af en undersøgelse af, hvordan der arbejdes med feedback i praksis på erhvervsuddannelser. Undersøgelsen bygger på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 1291 erhvervsskolelærere samt kvalitative interviews med både ledere, erhvervsskoleelever og - lærere på fire forskellige uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2019

ISBN: (www) 978-87-7182-349-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse