Artikel

EVA danner nyt partnerskab med centrale aktører for at styrke trivslen hos erhvervsskoleelever

18-12-2023
Artikel Ungdomsuddannelse

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vil de kommende fire år samarbejde med centrale aktører om, hvordan man kan styrke trivslen blandt elever på erhvervsuddannelserne. Partnerskabet er støttet af TrygFonden.

Danmark har et stigende behov for flere ’kloge hænder’, men færre unge vælger erhvervsuddannelser, og der er et højt frafald på erhvervsuddannelserne. Noget af frafaldet dækker over omvalg, men der er også frafald, der både kan være et nederlag for den enkelte, og som er problematisk for erhvervsskolerne og for samfundet, der efterspørger flere faglærte.

Forskning viser, at høj trivsel – både faglig, social og mental – er afgørende for unges muligheder for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor etablerer EVA med støtte fra TrygFonden nu et stærkt trivselspartnerskab, der skal arbejde for at styrke trivslen og mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne. I partnerskabet vil EVA samarbejde med mureruddannelsen på byggeriets område om at udvikle og afprøve indsatser sammen, som andre uddannelser senere kan lade sig inspirere af.

TrygFonden støtter partnerskabet med 11 mio. kr. Det løber frem til slutningen af 2027.

”Uddannelsessektoren og erhvervsskolerne står foran en kompleks opgave med at opbygge stærke læringsmiljøer med høj trivsel. Med partnerskabet vil vi i fællesskab bidrage til en mere langsigtet opbygning af uddannelsernes egen kapacitet i trivselsarbejdet,” siger Christina Laugesen, EVA’s chef for ungdomsuddannelsesområdet.

Samskabende partnerskab med fokus på Byggeriets uddannelser

Helt konkret skal partnerskabet udvikle nye indsatser for god trivsel og se på, om de nuværende strukturelle rammer for erhvervsuddannelserne bør justeres. Indsatserne skal udvikles med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om lovende indsatser, og de skal afprøves grundigt, inden de vil blive udbredt til andre skoler.

I første fase vil der være et specifikt fokus på mureruddannelsen, der som mange andre tekniske uddannelser oplever et højt frafald og en stor mangel på faglærte.

”Ved at zoome ind på en enkelt uddannelse håber vi i partnerskabet at komme så meget i dybden med de udfordringer, der er, at vi kan finde nye og virkningsfulde løsninger på, hvad der kan øge elevernes trivsel. Fx har vi fokus på arbejdskulturen i byggebranchen og overgangen fra grundforløb til hovedforløb,” siger Christina Laugesen.

Parter og aktører i partnerskabet er CEVEU, Det fællesfaglige Udvalg for mureruddannelsen, Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), 10 erhvervsskoler, oplæringsvirksomheder for murerne, interesseorganisationer, Steno Diabetescenter og DCUM.

”Vi ser frem imod partnerskabet, fordi det er vigtigt at styrke murerlærlingenes trivsel, så flere gennemfører uddannelsen og har en dejlig læretid. Vi håber, at vi vil få konkrete løsningsforslag, som vi kan bruge til fx kompetenceudvikling af lærere og lærepladsansvarlige – med fokus på at få lærlinge med forskellige behov til at føle sig hjemme i murerfaget, siger Pia Skjøtt-Larsen, Byggeriets Uddannelser.

Resultaterne bredes til byggebranchen

Erfaringerne fra trivselspartnerskabet vil blive formidlet til andre relevante uddannelser inden for byggebranchen, blandt andet via inspirationsmaterialer, kurser, workshopper og netværksdannelse.

Hvis erfaringerne fra projektet giver anledning til justeringer af uddannelsernes rammebetingelser, vil partnerskabet give sine anbefalinger videre til Børne- og Undervisningsministeriet.

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse