Viden om frafald og trivsel på erhvervsuddannelserne

18-12-2023

Danmark har brug for faglærte, men frafaldet fra erhvervsuddannelserne er stort. Hvordan kan vi forebygge frafaldet, og hvad skal der fx til for at styrke EUD-elevers trivsel? I dette katalog præsenteres centrale pointer fra forskning og undersøgelser om frafald og trivsel på erhvervsuddannelserne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: www: 978-87-7182-704-0

Opdragsgiver: TrygFonden

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse