Trivsel på EUD og EUX

Forskning viser, at høj trivsel – både faglig, social og mental – er afgørende for elevernes mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Forskning viser, at der er fire områder, man kan sætte ind, hvis man vil støtte elevernes trivsel:  Undervisning og arbejdsformer, elevernes faglige og sociale fællesskaber, støtte og ressourcer og overgange mellem uddannelsens forskellige forløb. Bliv endnu klogere på trivsel på erhvervsskolerne i EVA's udgivelser. 

 

Artikel

Set med unges øjne: EVA vil følge 42 elever på udvalgte erhvervsuddannelser

EVA går i nyt projekt helt tæt på erhvervsskoleelevers egne oplevelser med deres uddannelses kultur og indhold. Målet er at komme med bud på løsninger, der kan styrke kvaliteten af uddannelserne.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om trivsel på EUD og EUX

Alle debatindlæg om trivsel på EUD og EUX

Alle udgivelser om trivsel på EUD og EUX