Uddannelsers geografiske placering og studerendes studievalg

14-03-2024

I 2021 indgik regeringen og et bredt flertal en aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark, der bl.a. skal sørge for, at flere uddannelser er tilgængelige for unge, der ikke bor i eller nær de store studiebyer. Men hvilke forhold er særligt vigtige for studerende, når det kommer til uddannelsens geografiske placering og dens betydning for de studerendes studievalg? Dette notat kortlægger, hvor vigtigt de studerende anser uddannelsens geografiske placering for at være, og hvilke forhold der i den forbindelse har haft særlig betydning for dem.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

ISBN: 978-87-7182-731-6 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse