Studievalg og geografi

Uddannelsers geografiske placering har betydning for, hvor mange og hvilke typer studerende de kan tiltrække. Men hvor meget betyder det, og hvem lægger vægt på hvad. Det har EVA undersøgt i flere undersøgelser, som findes her.

Minianalyse

Uddannelsers geografiske placering og studerendes studievalg

I 2021 indgik regeringen og et bredt flertal en aftale om flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark, der bl.a. skal sørge for, at flere uddannelser er tilgængelige for unge, der ikke bor i eller nær de store studiebyer. Men hvilke forhold er særligt vigtige for studerende, når det kommer til uddannelsens geografiske placering og dens betydning for de studerendes studievalg?

Dette notat kortlægger, hvor vigtigt de studerende anser uddannelsens geografiske placering for at være, og hvilke forhold der i den forbindelse har haft særlig betydning for dem.

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse

Alle artikler om studievalg og geografi

Vis flere

Udgivelser om studievalg og geografi