Børnefællesskaber og børn i udsatte positioner i dagtilbud

14-05-2024

Deltagelsesmuligheder i fællesskaberne med de andre børn er helt centrale for at modarbejde udsathed og sikre trivsel for alle børn. Vi ser i undersøgelsen nærmere på, hvordan ledere og pædagogisk personale i daginstitutioner forstår og arbejder med begreberne børn i udsatte positioner og børnefællesskaber. Undersøgelsen baserer sig på observationer og interview i 18 vuggestuer og børnehaver fra seks forskellige kommuner.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

ISBN: 978-87-7182-744-6 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Deltagelse for alle

Hanna Bjørnøy Sommersel
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn