Deltagelse for alle

Arbejdet med det pædagogiske læringsmiljø og børnegruppen er afgørende for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i dagtilbuddet. Også dem, der står i eller er i risiko for at komme i en udsat position.

Rapport

Børnefællesskaber og børn i udsatte positioner i dagtilbud

Deltagelsesmuligheder i fællesskaberne med de andre børn er helt centrale for at modarbejde udsathed og sikre trivsel for alle børn.

Vi ser I denne rapport ser vi nærmere på, hvordan ledere og pædagogisk personale i daginstitutioner forstår og arbejder med begreberne børn i udsatte positioner og børnefællesskaber. Undersøgelsen baserer sig på observationer og interview i 18 vuggestuer og børnehaver fra seks forskellige kommuner.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn

Alle artikler om deltagelse for alle

Vis flere

Udgivelser om deltagelse for alle