Børn i udsatte positioner - spørgeskemaundersøgelse blandt dagtilbudsledere

14-05-2024

Undersøgelsen belyser daginstitutionsledernes oplevelse af arbejdet med børn i udsatte positioner.

Rapporten er særligt relevant for kommunale dagtilbudschefer, PPR-chefer og øvrige medarbejdere på dagtilbudsområdet, som arbejder med at udvikle praksis omkring børn i udsatte positioner inden for det almene dagtilbudsområde.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

ISBN: 978-87-7182-743-9 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Deltagelse for alle

Hanna Bjørnøy Sommersel
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn