Førsteårsstuderendes oplevelse af specialpædagogisk støtte

02-01-2024

Denne rapport formidler Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) undersøgelse af førsteårsstuderendes oplevelse af specialpædagogisk støtte på videregående uddannelser

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-704-0 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Bella Marckmann
Chefkonsulent
Videregående uddannelse