Specialpædagogisk støtte på de videregående uddannelser

Et stigende antal studerende får specialpædagogisk støtte til at kunne klare deres studier trods psykiske funktionsnedsættelser, ordblindhed eller fysiske handicaps. EVA har kortlagt, hvordan støtten er organiseret og hvordan de studerende oplever den. 

Artikel

Specialpædagogisk støtte hjælper udsatte studerende, men mange dropper at søge støtten

Mange studerende har brug for specialpædagogisk støtte på videregående uddannelser, og de fleste er tilfredse med den støtte, de får. Men der er omkring fire ud af ti i målgruppen svarende til 5.000 studerende, som ikke søger om støtten. Manglende støtte kan have betydning for frafald.

Bella Marckmann
Chefkonsulent
Videregående uddannelse

Alle artikler om specialpædagogisk støtte på de videregående uddannelser

Vis flere

Alle udgivelser om specialpædagogisk støtte på de videregående uddannelser

Vis flere