Tre designspor

01-02-2024

Notat 2 beskriver tre mulige spor angående fokusområder inden for trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud samt metodiske tilgange og redskaber.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

ISBN: 978-87-7182-725-5 (pdf)

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn