Tre designmodeller

01-02-2024

Notat 3 samler op på forarbejdet og præsenterer tre konkrete designmodeller. Notat 3 udgør det endelige afsæt for, at Børne- og Undervisningsministeriet kan træffe afgørelse om, hvorvidt og hvordan der skal gennemføres en tillægsundersøgelse om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud i sammenhæng med den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud for 3-5-årige.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

ISBN: 978-87-7182-728-6 (pdf)

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn