Mulige fokus, tilgange og metoder

01-02-2024

Notat 1 bygger på en dokumentanalyse af begreberne trivsel, læring, udvikling og dannelse i den styrkede pædagogiske læreplan samt en desk research af mulige tilgange, metoder og redskaber til undersøgelsen.
Formålet med notatet er at give fælles vidensgrundlag, som kan danne afsæt først for videre drøftelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

ISBN: 978-87-7182-724-8 (pdf)

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn