Elevers udbytte, foreløbig effekt og status på implementering af FGU - tredje delrapport i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU

06-02-2024

Denne rapport er den tredje i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for den forberedende grunduddannelse (FGU). Rapporten sætter fokus på elevernes udbytte samt foreløbige effekter af reformen Aftale om bedre veje til uddannelse og job og følger op på udviklingen i implementering af FGU på institutionerne, herunder arbejdet med didaktik og opbygningen af en fælles profession. Rapporten følger derudover op på kommunernes del af arbejdet med FGU under den kommunale ungeindsats (KUI), herunder arbejdet med målgruppevurdering og uddannelsesplaner.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

ISBN: 978-87-7182-717-0

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse