Evaluerings- og følgeforskningsprogram for FGU

Den forberedende grunduddannelser (FGU) er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der hverken har en ungdomsuddannelse eller er i arbejde. EVA gennemførte på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet et evaluerings- og følgeforskningsprogram til FGU, som fulgte etableringen af den nye uddannelse. Her har vi samlet alle rapporter.

Mini-konference

FGU – og hvad så? Sådan bliver vi bedre til at fastholde unge på deres ungdomsuddannelse efter FGU

EVA inviterer FGU-ledere, ungdomsuddannelsesledere, beslutningstagere og repræsentanter for ministerier, styrelser og organisationer til en gratis minikonference med inspirerende oplæg og debatter om, hvordan vi bliver bedre til at fastholde FGU-unge på ungdomsuddannelsen efter FGU.

Mia Uth Madsen
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om evaluerings- og følgeforskningsprogram for FGU

Udgivelser om evaluerings- og følgeforskningsprogram for FGU