SPS til elever i oplæring - Inspiration til ledere og støttegivere på erhvervsskoler

24-04-2024

Inspirationsmaterialet giver indblik i, hvorfor og hvordan man som erhvervsskole kan sætte oplæring på dagsordenen på ens skole. Materialet beskriver blandt andet, hvad der kendetegner god støtte for elever i oplæring. Vi kommer ind på, hvad der er de største udfordringer for SPS i oplæring – og bud på, hvordan de kan løses. Der indgår ligeledes fire cases fra erhvervsskoler, som har haft et særligt fokus på SPS i oplæringsperioder.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

ISBN: 978-87-7182-737-8 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

SPS på eud

Sara Hach
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse