SPS på eud

Mange elever på erhvervsuddannelserne har brug for og god gavn af specialpædagogisk støtte til at gennemføre deres uddannelse. Mens eleverne ofte tager imod støtten på skoledelen af  uddannelse, er de ofte mere tilbageholdende med at tage deres støtte med sig, når de er i oplæring. Hvordan (og hvorfor) kan erhvervsskoler styrke arbejde med SPS, både på skolen, og når eleverne er i oplæring? 

Artikel

Sådan kan ledere og støttegivere på erhvervsskolerne give god støtte til elever i oplæring

Erhvervsskolerne kan have vanskeligt ved give eleverne den specialpædagogiske støtte, de har brug for, når de er i oplæring. I et nyt inspirationskatalog præsenterer EVA tre gængse udfordringer ved at yde SPS til elever i oplæring og giver forslag til, hvordan de kan håndteres.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om SPS på eud

Alle udgivelser om SPS på eud