Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud

08-04-2024

Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud kan styrkes ved et tæt samarbejde mellem dagtilbud og forvaltning. Dette materiale inspirerer til forskellige former for systematisk samarbejde, der bedst muligt understøtter børnenes sproglige udvikling.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2024

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Hanna Bjørnøy Sommersel
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn