Arbejdet med sprogstimulering og sprogvurdering

Både forvaltninger, dagtilbudsledere og en række pædagoger har en vigtig opgave, når det kommer til arbejdet med sprogstimulering og sprogvurderinger af børn i og uden for dagtilbud. Bliv klogere på, hvordan opgaven kan varetages

Guide

Fem skridt forvaltningen kan tage for at styrke sprogindsatsen i kommunens dagtilbud

Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud kan være afgørende for et barns sproglige udvikling, trivsel og læring fremadrettet.
Det vigtige arbejde med børnenes sprog er en kompleks og krævende opgave, både for pædagogisk personale i dagtilbuddene og for de forvaltninger, der skal understøtte dagtilbuddene.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn

Alle udgivelser om arbejdet med sprogstimulering og sprogvurdering

Vis flere