Undervisning af flersprogede elever i folkeskolen

13-09-2023

I dette notat stiller EVA skarpt på nogle af de udfordringer og muligheder, lærerne selv oplever, når de underviser flersprogede elever i den almindelige undervisning.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-7182-632-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Tosprogede elever

Thomas Rørbeck Nørreby
Chefkonsulent
Grundskole