Inspiration: Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud

27-09-2023

Inspirationsmaterialet præsenterer eksempler fra kommuner, der har arbejdet målrettet med en række indsatser i dagtilbud for familier og børn i udsatte positioner eller i risiko for at komme det.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN:  978-87-974361-0-3

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Note: Materialet er udarbejdet af Implement Consulting Group og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

 

Relateret indhold

Hanna Bjørnøy Sommersel
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn