Tværprofessionelt samarbejde

Pædagoger i daginstitutioner samarbejder ofte med andre fagprofessionelle, fx om børn i udsatte positioner. Bliv klogere på erfaringerne med samarbejdet her.

Artikel

Målrettede sociale indsatser i dagtilbud kan inspirere forældre

Dagtilbud har vist sig at kunne være trygge rum, hvor familier med børn i udsatte positioner kan mødes med hinanden, med pædagogisk personale, sundhedsplejersker og socialrådgivere for at styrke forældrenes kompetencer og børnenes muligheder for trivsel og udvikling. 

Det er erfaringen fra flere kommuner, der har udviklet en række målrettede sociale indsatser i deres dagtilbud.

Hanna Bjørnøy Sommersel
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle udgivelser om tværproffessionelt samarbejde

Vis flere