Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud

27-09-2023

Implement Consulting Group har i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) evalueret 14 kommuners arbejde med at udvikle, beskrive og implementere målrettede sociale indsatser i dagtilbud. I denne rapport præsenteres resultaterne af evalueringen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2023

ISBN: 978-87-974361-1-0 (pdf)

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

 

Relateret indhold

Hanna Bjørnøy Sommersel
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn